Begravelse / Bisættelse

Ved dødsfald henvender man sig som pårørende oftest til en bedemand, der kan varetage alle praktiske aspekter. Bedemanden sørger for at dødsanmeldelsen og dødsattesten udstedt af lægen, afleveres til kirkekontoret, ellers kan man gøre det på borger.dk.

Bedemanden kan aftale en dato for begravelsen/bisættelsen med kirken og præsten, men man kan også selv henvende sig direkte til kirkekontoret eller en præst.

Hvis afdøde boede i Tveje Merløse sogn har de pårørende adgang til at holde højtideligheden i Tveje Merøse Kirke, i kapellet ved Tveje Merløse kirkegård eller på Margrethe-Kappellet. Sognet kan findes på sogn.dk.

Har famlien tilknytning til en anden kirke, kan man som pårørende henvende sig ved den pågældende kirke og spørge, om det er muligt at holde højtideligheden der. Ligeledes kan Tveje Merløse kirke kontaktes hvis der er en særlig tilknytning hertil og ønske om højtideligholdelse her.

Der skal aftales dato for en samtale med de pårørende inden højtideligheden. Under samtalen med præsten vælges salmer og ritualet gennemgåes, og der tales om afdøde.

Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken, vil man normalt antage, at personen ikke ønsker deltagelse af en præst fra folkekirken. Begravelsen/bisættelsen kan i så fald foregå i et af kapellerne.

Kirkekontoret skal kontaktes for at vælge et gravsted uanset om der ønskes jordbegravelse eller kremering. Kirkekontoret kan desuden oplyse om de forskellige typer af gravsteder, priser og regler ang. vedlighold, blomster mv.

Ved ønske om askespredning læs her.

I tiden efter dødsfaldet kan der vise sig behov for yderligere samtaler med en præst, eller for at være med i en sorggruppe. Man er velkommen til at kontakte en af vores præster og aftale nærmere.

Man kan også opsøge sjælesorg på nettet. Sjælesorgssamtalerne er fortrolige og anonyme, og alle kan henvende sig.

Læs mere om begravelser her.