Kirken indefra

Se billeder med detaljer fra Tveje Merløse kirkes interiør

Interiør i Tveje Merløse kirke afspejler kirkens historie og der er elemeneter fra alle historiske perioder. Ved den gennemgribende restuarering i 1890'erne blev stolerækker, salmenummertavler og alteret udskiftet. Ligeledes blev prædikestolen ændret. Døbefonten er fra Roskilde og blev sat ind i kirken i 1894.

Alterbord med maleri af Joakim Skovgaard 1894

Alterkalk o. 1730

undefined

Blyindfattet vindue mod øst

Salmenummertavler 1894

Prædikestol o. 1571 og 1894

Indre set mod vest

Tidligere altertavle o. 1670

Nadverscene i storfeltet i altertavlen

Vindue

Dåbsfad o. 1550

Indre set mod øst

Blyindfattet vindue

Dørfløj fra 1894 med relieffer fra 1625-50

Degnestol, samlet af flere dele

Detalje fra alter

Krucifiks o. 1500 på yngre trækors