Menighedsrådet

Tveje Merløse kirkes menighedsråd består af 13 valgte medlemmer, samt en suppleant. Menighedsrådet vælges for en fire-årig periode og tiltræder ved kirkeårets begyndelse den 1. søndag i advent i valgåret.

Billede af kirkeladen

Tveje Merløse Kirkes vision

Herunder kan du læse menighedsrådets vision for Tveje Merløse kirke:

  • Tveje Merløse kirke og dens repræsentanter er bevidste om vores tro og vores opgave som kirke – og vi står gerne frem med det 
  • Tveje Merløse kirke er kirke for alle i sognet, og den opleves som nærværende og relevant
  • Tveje Merløse kirke er en synlig deltager i sognets liv
  • Alle føler sig velkomne i Tveje Merløse kirke
  • Tveje Merløse kirke har et bredt udbud af aktiviteter, som appellerer til alle beboere i sognet
  • Tveje Merløse kirke er præget af et fællesskab, hvor mange påtager sig opgaver, og endnu flere føler sig hjemme
  • Det er sjovt og givende at være aktiv i Tveje Merløse kirke
  • Tveje Merløse kirke samarbejder aktivt med andre sogne og Holbæk Provsti

Vedtaget 2017