Fødsel

Fødsel

Alle fødsler, der finder sted i Danmark, skal anmeldes og registreres. I Tveje Merløse foregår det på Det Fælles Kirkekontor, Sortbrødreklostret, Klosterstræde 7, 4300 Holbæk, tlf 5943 0891, e-mail: dfk@km.dk .

Hvis barnet er født på hospitalet eller hjemme med en jordemoder, vil jordemoderen anmelde fødslen. Hvis moderen har et personnummer, vil hun modtage et informationsbrev i sin digitale postkasse.

Hvis der ikke er en jordemoder tilstede ved fødslen, skal moderen selv anmelde fødslen. Det skal ske inden 14 dage med en blanket der kan findes på borger.dk

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Det Fælles Kirkekontor i Holbæk 

 

Faderskab

Hvis forældrene er gift på fødselstidspunktet, registreres ægtemanden automatisk som far til barnet.

Hvis forældrene ikke er gift på fødselstidspunktet og ønsker fælles forældremyndighed, skal der laves en Omsorgs- og Ansvarserklæring på borger.dk.