OBS! Se de nye datoer for konfirmationer under menupunktet "Konfirmationer"!

 

Myndighederne arbejder målrettet på at forsinke den markant voksende smittespredning af COVID-19 i Danmark og afbøde konsekvenserne heraf.

Derfor er der iværksat omfattende tiltag for at undgå situationer, hvor mange personer opholder sig tæt sammen – bl.a. at alle offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud mv. lukker.

Gudstjenesterne i folkekirkens kirker er omfattet af regeringens beslutning om, at alle offentlige institutioners indendørs aktiviteter indstilles med øjeblikkelig virkning. Det betyder, at alle gudstjenester er aflyst til og med 13. april (indtil videre). Det samme gælder aktiviteterne i Kirkeladen. Ligeledes er konfimandundervisningen indstillet.

Kirkelige handlinger som dåb, bryllup og begravelse/bisættelse er ikke offentlige men er omfattet af forbud mod forsamling af flere end 10 mennesker indendørs. Vi henstiller til, at vielser og dåb udskydes. Hvis de kirkelige handlinger afholdes henstiller vi til, at der inviteres så få gæster som muligt. Ved bisættelser og begravelser i Tveje Merløse Kirke må der max være 18 pårørende pga kirkens areal. Disse skal placeres med en meters luft imellem.

Vores konfirmationer, som skulle være afholdt i maj måned, udskydes til efter sommerferien. De nye datoer kan ses under menupunktet "Konfirmationer".

Alle ansatte og medarbejdere ved folkekirken skal foreløbigt arbejde hjemmefra.

Men selvom kirken er lukket og aktiviteterne aflyst er vi her stadig. Kirkekontoret kan kontaktes per telefon, ligesom man er meget velkommen til at ringe eller skrive til præsterne hvis man har spørgsmål eller ønsker en samtale.
Pas godt på jer selv og hinanden derude - og Guds fred midt i en mærkelig tid.

 

 

Tveje Merløse Kirke er en af Holbæks bykirker. Den er placeret i den lille landsby Tveje Merløse i udkanten af Holbæk. Landsbyen er efterhånden mere eller mindre vokset sammen med Holbæk by. Udover at dække beboerne i selve Tveje Merløse, udgør sognet en stor del af Holbæk syd og vest - i alt ca. 12.000 indbyggere. Kirken betjenes til hverdag af ca. 20 ansatte, herunder tre præster, to kirke- og kulturmedarbejdere, en organist, to kordegne, to kirketjenere, en administrationschef, flere gravere og gravermedhjælpere samt flere kirkesangere. Kirken er en middelalderkirke bygget af Hvide-slægten omkring år 1120. Den præcise datering kendes ikke. Kirken har efterfølgende været under ombygning to gange, første gang i 1600-tallet hvor man i stil med tidens trend byggede hvælvinger, lavede kalkmalerier samt udskiftede vinduerne. I slutningen af 1800-tallet blev kirken i forbindelse med en gennemrestaurering ændret tilbage til sit oprindelige udseende, og fremstår idag med trælofter og små vinduer.

 


Udover selve kirken findes der på kirkens grund Den Gamle Skole som ofte bruges til kirkelige arrangementer i forbindelse med gudstjenester, f.eks. frokoster og kaffe. Derudover findes en graverbolig hvor kirke- og kirkegårdskontoret befinder sig.

 


Kirkeladen som er kirkens sognegård ligger ca. 800 meter fra kirken i retning mod Holbæk by. Her holdes konfirmationsforberedelse, foredrag og arrangementer, baby- og tumlingesalmesang, kor samt den månedlige Familiekirke. I kirkens visionsproces fra 2010 blev det besluttet at Kirkeladen skulle være mere synlig som en kirkelig bygning, hvor den måske før mest lignede en af byens mange kontorhuse. Nu er der blevet sat et skilt op ved vejen, som tydeligt markerer at bygningen tilhører Tveje Merløse Kirke, og – ikke mindst – er der bygget en klokkestabel, med en rigtig kirkeklokke i. Den bruges, når der er særlige arrangementer – og især, når der skal være Familiekirke.

Her på siden kan du, ved at navigere rundt mellem menupunkterne foroven, finde oplysninger om kirkens ansatte, menighedsråd, aktiviteter samt guide til hvordan du forholder dig i forbindelse med fødsel, død, dåb eller andet.

Til venstre ses en kalender med kirkens kommende aktiviteter.

God fornøjelse.