Om Tveje Merløse kirke

Tveje Merløse Kirke

Tveje Merløse kirke er placeret i den lille landsby Tveje Merløse, der mere eller mindre er vokset sammen med Holbæk by. Udover at dække området i selve Tveje Merløse udgør sognet en stor del af Holbæk syd og vest - i alt ca. 12.000 indbyggere. Kirken betjenes til hverdag af ca. 20 ansatte, herunder fem præster, en administrationschef, en kirke- og kulturmedarbejder, en organist, en kordegn, to kirketjenere, flere gartnere og graveren, samt flere kirkesangere.

Tveje Merløse kirke er opført i ca.1150, muligvis af Hvide-slægten, og er den ældste af de østdanske kirker med tvillingetårne. Kirken er bygget i romansk stil med en blanding af kampesten og frådesten. Grundformen er traditionel med skib, kor og apsis. Den romanske stil ses bl.a. ved det flade bjælkeloft og de små højtsiddende vinduer. 

Det utraditionelle ved Tveje Merløse kirke er dels tagkonstruktionen, der er i bikubekonstruktion og ikke det traditionelle saddeltag. Særligt iøjenfaldende er især de velbevarede tvillingetårne, der blev bygget næsten samtidig med kirken. Tårnanlægget er udstyret med en række arkitektoniske detaljer, der er unikke i nutidens Danmark.

Den gotiske stil kom til Danmark i ca.1200 med Roskilde Domkirke som et af de flotteste eksempler. I perioden blev mange af de romanske landsbykirker ombygget og fik hvælvinger, tårn og våbenhus. Ca. 1450 blev også Tveje Merløse kirke ombygget. Tårn havde kirken allerede, men der blev tilføjet et våbenhus i teglsten. Kor og skib fik hvælv og samtidig blev døre og vinduerne ændret. 

Kirken var indviet til Sct.Laurentius, hvilket de sengotiske kalkmalerier på hvælvigerne vidnede om. Sct. Laurentius var skatmester i Rom i 300-tallet. Legenden fortæller, at han mod kejserens befaling fordelte skatten til de fattige, hvorefter han blev henrettet ved langsom stegning. Han er de fattiges, de forbrændte og brandvæsnets helgen.

Udvendingt blev murene pudstet op med kalkpuds, så kirken fremstod hvid, som vi kender det fra mange traditionelle danske landsbykirker.

I 1892-95 blev kirken igen ombygget. I slutningen af 1800-talet var der stor interesse for, hvad man opfattede som oprindeligt dansk, og man ønskede at gengive kirken så originalt som muligt.

Ombygningen ændrede kirkens udseende både udvendigt og indvendigt. Den udvendige kalkpuds blev hakket af, så kirken i dag fremstår med de gamle frådsten i en grå-brunlig nuance.

Inde blev hvælvingerne brudt ned, så tårngalleriet nu er fritlagt. Vinduer og døre blev genskabt og det romanske bjælkeloft genetableret. Da hvælvingerne forsvandt, forsvandt kalkmalerierne på dem også. Arbejdet fritlagde de bagvedliggende vægpartier med fragmenter af højgotiske kalkmalerier fra midten af 1300-tallet og romanske fra 1100-tallet. Man valgte i tilbageføringens ånd, kun at beholde de romanske. I apsishvælvet og i korbuen blev de opmalet og suppleret. Den sejrende Kristus er fra ca. 1200 og fra samme tid ses fragmenter på vestvæggen; en kampscene "det gode mod det onde" samt "den vantro Thomas". I hjørnerne blev der fundet rester af en geometrisk ornamentbort, der blev ført igennem på væggene for at give helhed i udsmykningen. Kalkmalerierne blev genrestaureret i 1973.

Våbenhuset blev erstattet af det nuværende mindre, og der blev opført en klokkestabel på kirkegården i stil med de gamle stavkirker. Klokkerne kunne ikke længere hænge i tårnene, da vibrationerne fra klokkerne gennem århundrede havde ødelagt murværket. I klokkestablen hænger nu to klokker - den ældste klokke er fra 1621 og den anden fra 1862, men den er omstøbt fra en tidligere klokke, som muligvis er fra 1500-tallet.

Inventaret er præget af forsøget på at genskabe et så oprindeligt kirkeinteriør som muligt. Den originale døbefont var revnet og er i dag placeret på Roskilde Museum, men der blev skaffet en ny i romansk stil. Dåbsfadet er fra 1550.

Prædikestolen fremtræder tæt på sin originale stand fra 1571. De oprindelige indskrifter er sandsynligvis fjernet i 1600-tallet, da stolen blev beklædt med barokke relieffer. Fire af de fem relieffer er nu anbragt på indersiden af døren i tårnrummet.

Alterbordet, bænkene, salmenummertavler og lysekroner er fra ombygningen i 1894. Den tidligere barokaltertavle udført i ca. 1650 er ophængt på skibets sydvæg for ikke at skjule de romanske kalkmalerier i apsishvælvet.

I 2021 fik kirken nyt orgel, bygget af Th. Frobenius & sønner.

Der er adgang til kirken alle ugens dage kl. 8 - 16.

Udover selve kirken findes der på kirkens grund Den Gl. Skole

Udover selve kirken findes der på kirkens grund Den Glamle Skole, som ofte bruges til kirkelige arrangementer i forbindelse med gudstjenester f.eks. menighedsmødet, frokoster og kaffe.

To af kirkens præster har kontor i Den Gamle Skole.   

På den anden side af parkeringspladsen er kirke- og kirkegårdskontoret placeret i den tidligere graverbolig.

Se åbningstider her.

Kirkeladen, som er kirkens sognegård.

Kirkeladen, som er kirkens sognegård, ligger ca. 800 meter nord for kirken i retning mod Holbæk by. Kirkeladen blev opført i 2002 og er tegnet af arkitekt Leif Bahn.

I kirkeladen holdes foredrag og arrangementer, kor, baby- og tumlingesalmesang, konfirmationsforberedelse, HÅNDværkstedet og den månedlige familiekirke m.m.

Kirkeladen har en klokkestabel med en rigtig kirkeklokke i. Den bruges, når der er særlige arrangementer – og især, når der skal være familiekirke.