Kirken udefra

Gå på opdagelse i Tveje Merløse kirke og på kirkegården  

Opført omkring 1125-50 har Tveje Merløse kirke en historie, der knytter den til biskop Absalons private gods. Landsbyen skænkede han senere til Sorø Kloster i midten af 1100-tallet. Denne forbindelse antyder, at kirken kan spores tilbage til Hvideslægten. Kirken, der er en del af de tidlige gruppe af  romanske kirker på Sjælland, præsenterer en imponerende totårnsfacade mod vest, formodentlig inspireret af biskop Sven Nordmands frådstenskatedral fra omkring 1080, som er Roskildes ældst kendte domkirke.

Tveje Merløse kirke omfatter apsis, kor, skib og vestparti med tvillingetårne. Byggeriet blev initieret i kampsten, men skiftede senere til frådste, som udgør materialet i de to fuldmurede tårne. 

Tveje Merløse kirke blev i perioden 1892-95 gebnnemgribende restaureret under ledelse af arkitekten, professor H.B. Storck, som ønskede at genskabe den oprindelige romanske bygning.

Tvillingetårnene

Kirken set fra øst

Kirke set fra sydvest

Klokkehus opført 1895 af arkitekt H.B. Storck 

Våbenhus opført 1893-95 af H.B. Storck

Cirkulært vindue mod øst fritlagt ved restaureringen 

Oprindelig indgang i vestgavlen

Pottemageren, keramikfigur, udført af Jais Nielsen (1885-1961)

Kirkegårdens urnegrave

Kirke set fra syd

Indblik til kirken gennem kirkemurens nordport

Indblik fra syd-vest

Indblik fra vest

Kirkemuren mod øst og porten ind til kirkegården

Tårnene set fra syd

Kirkeladen, som er sognehuset 

Årstidernes skiften