Menighedsrådet 2020-24

Mød menighedsrådet

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer, samt stedets præster. I Tveje Merløse sogn er der 13 valgte medlemmer af menighedsrådet. Medlemmerne er anført i nedenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.

Bent Løvschal (formand)

Tlf. 2299 2160

bent@krogh-loevschal.dk

Ib Henriksen (næstformand)

Tlf. 5943 3663

nyhe@compaqnet.dk

Eva Nielsen (kasserer)

Tlf. 4028 1765

egn@godmail.dk

Lise Krogh Løvschal (kontaktperson)

Tlf. 2129 8509

lise@krogh-loevschal.dk

Esper Espersen

Torben Colding

Claus Pedersen

Jette Graves

Mette Mathiasen 

Heidi Ellehamer

Jette Jochumsen

Erik Frost Vanggaard

Arne Herman Nielsen

Steen Nielsen

Sognepræst

Kim Sørensen

Sognepræst

Mette Brunshuus

Sognepræst

Kærne Urne Foersom

Sognepræst

Anita Obeling Kring

Sognepræst