Tveje Merløse Kirkes nye orgel (sep-nov 2021, 20. årgang nr. 4)

Tveje Merløse kirke skal have et nyt orgel. Det har været en lang proces at nå hertil, hvor menighedsrådet står i dag: Fra organisten først ytrede ønsket om et andet instrument til i dag, er der gået omkring 7-8 år. Det er en langsommelig proces af flere årsager: Har vi penge til et nyt orgel? Hvad ønsker menighedsrådet af et nyt orgel? Er det overhovedet nødvendigt? Hvilket byggeri kan varetage en sådan opgave? Hvor meget må man ændre i en kirke fra 1200-tallet?

Ja, listen med tvivl og diskussioner er lang. Men nu er vi her - og orglet er på vej!

For tiden er der intet orgel i kirken. Musikledsagelsen til gudstjenester og kirkelige handlinger foregår derfor udeluk - kende på klaver.

En del af det gamle orgels piber vil indgå i det nye orgel, derfor er orglet taget ned allerede nu, så piberne kan gøres klar til at indgå med de nye stemmer i orgelet. Det nye orgel bygges af orgelbyggeriet Th. Frobenius & sønner. Byggeriet af orglet er allerede godt i gang på værkstedet hos Frobenius i Birkerød.

Hen over efteråret vil der blive mere og mere trængsel i kirken, da orglet efterhånden skal bygges op herinde. Det nye orgel indvies med en festgudstjeneste 1. søndag i advent 2021, søndag d. 28. november 2021 kl. 10.

I december måned kan man glæde sig til at høre orglet i samspil med kor ved årets julekoncert med kor fra Roskilde Domkirke, under ledelse af domorganist Michael Min Knudsen. Det er tirsdag d. 7. december kl. 19.30. Desuden bliver der lavet en radiotransmission fra kirken søndag d. 12. december kl. 10 på Danmarks Radio P2.

Menigheden kan glæde sig til et orgel med en mild, varm og vokal karakter med meget anvendelige grundstemmer, samt flotte solostemmer. Det tidligere orgel var bygget med et meget lyst klangideal med stemmer, som med tiden er blevet noget “skingre”. I det nye orgel kommer der en bred bærende grundstemme (Principal 8’), som vil løfte menighedssangen på smukkeste vis. Orglet bliver et flot musikalsk bærende element i alle gudstjenester og kirkelige handlinger.

Jeg glæder mig utrolig meget til at afprøve orglet og høre dets formåen i kirkerummet.

Hanne Nebeling