"Og det skete i de dage, at Tveje Merløse Kirke fik et nyt orgel!" (Dec2021-feb2022, 21. årgang nr. 1)

Som organist bliver man uddannet til at spille på orgel. Det lyder som en selvfølge, men i virkeligheden dækker det over et væld af forskellige instrumenter. Ikke to orgler er ens. Alle orgler bliver bygget specielt til det kirkerum, de skal betjene og har dermed meget forskellige størrelser, hvad angår antallet af manualer (der hvor tangenterne er) og registre (antal forskellige stemmer/piber).

I Tveje Merløse kirke er der kun lidt plads at gøre godt med, men orgelbyggerne  fra Frobenius, har på trods af dette, formået at skabe et orgel, som menigheden kan glæde sig over i lang, lang tid fremover.

Jeg glæder mig usigeligt meget til, at vi kan mødes i kirken og bruge det nye dejlige instrument, som er ved at blive bygget op derinde. I advents- og juletiden bliver der rig lejlighed til at høre org let i forskellige sammenhænge: Som bærende instrument ved salmesangen, som akkompagnerende rolle for søndagskoret, som soloinstrument ved koncerterne og som liturgisk (bindeleddet mellem de mange forskellige dele i gudstjenesten) instrument i gudstjenesterne.

Hanne Nebeling, organist