Nyt menighedsråd valgt (dec 2020-feb 2021, 20. årgang, nr.1)

På valgforsamlingen den 15. september blev der valgt nyt menighedsråd for de næste fire år.
Det var første gang, der blev holdt valg efter den nye valglov. Og vi var alle spændte på forløbet. Der mødte 55 deltagere op til valgforsamlingen, og det var flere end der normalt har været til opstillingsmøde. Så på den måde blev den nye metode en succes.

Som formand glæder det mig, at de fleste af de hidtidige medlemmer havde lyst til at tage en periode til. Samtidig glæder det mig at byde velkommen til vores to nye medlemmer: Heidi Ellehammer og Jette Jochumsen.

En stor tak skal lyde til Jette Graves, der som formand for valgbestyrelsen styrede os sikkert igennem en ny og kompliceret proces.

Bent Løvschal, menighedsrådsformand

Det nye menighedsråd består af:
Bent Løvschal, Ib Henriksen, Eva Nielsen, Lise Krogh Løvschal, Esper Espersen, Bodil Næsted, Torben Colding, Jette Graves, Kit Bro, Mette Mathiasen, Erik Frost Vanggaard, Heidi Ellehammer, Jette Jochumsen, Steen Nielsen, Lisbeth Thomsen, Kim Sørensen, Thomas Gudbergsen